PLAATSING AANVRAAG Onze KWALITEITEN (KDV) Kinderdagverblijven (BSO) Buitenschoolse opvang (VSO) Voorschoolse opvang PEUTER opvang SPORT-CRECHE-Lienden extra zorg nodig ? Algemene informatie & extra's Ons pedagogisch beleid Online regelen Werken bij Villa Kakelbont Kinderopvang foto's FAQ

Onderstaande plaatsings aanvraag kunt u gebruiken voor KDV en BSO.
Wilt u een plaatsing voor PEUTEROPVANG ? Dan gaat u naar de Peuter plaatsing aanvraag.

plaatsing aanvraag voor 2 kinderen.

Gezins samenstelling:
Gegevens ouder 1
Naam ouder 1 *
e-mail ouder 1 *
BSN ouder 1 *
Geboorte datum ouder 1 *
Werkgever ouder 1 *
Tel. werkgever ouder 1 *
gegevens ouder 2
Naam ouder 2
e-mail ouder 2
BSN ouder 2
Geboorte datum ouder 2
Werkgever ouder 2
Tel. werkgever ouder 2
bereikbaarheid:
Telefoon thuis
mobiel tel moeder
mobiel tel. vader:
Nood-telefoonnummer
telefoonnummer bij nood:
Hoe heeft u ons gevonden ?
anders, namelijk....
Kind 1 gegevens
Naam kind 1
BSN nr. kind (indien al bekend)
woonadres kind *
pc + woonplaats kind
(verw.) geboorte datum *
LET OP: Het hier uit voortvloeiende plaatsingscontract is alleen geldig indien wij het BSN-nummer van beide ouders en van uw aangemelde kind hebben ontvangen voorafgaand aan de startdatum van de kinderopvang. Vul daarom in dit formulier alle nummers in. (voor zover op dit moment al bekend)
AANVRAAG:
KDV - dagopvang
Mijn voorkeur gaat uit naar (naam vestiging):
---> gewenste KDV dagen / dagdelen:
BSO - buitenschoolse opvang (4-13 jaar)
Naam van uw school:
BSO's zijn aan een aantal scholen gekoppeld. In ons aanbod kan daarom een andere BSO staan dan u heeft aangegeven.
---> (onderstaande tijdblokken zijn alleen mogelijk in BSO - Betuwse Streken)
---> gewenste BSO dagen:
VSO - Voorschoolse opvang VSO in KIDDOOS-BEACH kan alleen in combinatie met BSO
---> gewenste VSO dagen:
Startdatum kinderopvang *
Pakketten:
Gewenste weken
Warme maaltijden:
Medisch:
Naam huisarts *
Vestigingsplaats huisarts *
Bijzonderheden
----
Kind 2 gegevens:
naam kind 2
BSN nr. kind (indien al bekend)
woonadres kind *
pc + woonplaats kind *
(verw.) geboortedatum *
KDV - Dagopvang
---> gewenste dagen / dagdelen:
BSO Buitenschoolse opvang
naam van uw school: BSO's zijn aan een aantal scholen gekoppeld. In ons aanbod kan daarom een andere BSO staan dan u heeft aangegeven.
---> (onderstaande tijdblokken zijn alleen mogelijk in BSO Betuwse Streken)
12:00 - 14:30 uur
12:00 - 16:30 uur
12:00 - 17:30 uur
12:00 - 18:30 uur
14:30 - 16:30 uur
14:30 - 17:30 uur
14:30 - 18:30 uur
---> Gewenste BSO dagen:
VSO- Voorschoolse opvang VSO in KIDDOOS-BEACH kan alleen in combinatie met BSO
---> gewenste VSO dagen:
startdatum kinderopvang *
Pakketten
gewenste weken
Aanvullende informatie voor kinderopvang organisatie betreffende kind 2
Warme maaltijden: Kijk voor de prijzen voor een maaltijd abonnement op de tarieven pagina.
Medisch:
Naam huisarts *
Woonplaats huisarts *
Bijzonderheden
upload hier evt. documenten
(uitsluitend PDF gebruiken)
Handtekening voor akkoord
 
Beveiligingscode
Herhaal de beveiligingscode *