PLAATSING AANVRAAG Onze KWALITEITEN (KDV) Kinderdagverblijven (BSO) Buitenschoolse opvang (VSO) Voorschoolse opvang PEUTER opvang SPORT-CRECHE-Lienden extra zorg nodig ? Algemene informatie & extra's Ons pedagogisch beleid Online regelen Werken bij Villa Kakelbont Kinderopvang foto's FAQ

plaatsing aanvraag voor 3 kinderen.

Gezins samenstelling:
Gegevens ouder1
Naam ouder 1 *
e-mail ouder 1 *
BSN ouder 1 *
Geboorte datum ouder 1 *
Werkgever ouder 1 *
Tel. werkgever ouder 1 *
Gegevens ouder2
Naam ouder 2
e-mail ouder 2
BSN ouder 2
Geboorte datum ouder 2
Werkgever ouder 2
Tel. werkgever ouder 2
bereikbaarheid:
Telefoon thuis
mobiel tel moeder
mobiel tel. vader:
Nood-telefoonnummer
Telefoonnummer bij nood:
Hoe heeft u ons gevonden?
anders, namelijk....
LET OP: Het hier uit voortvloeiende plaatsingscontract is alleen geldig indien wij het BSN-nummer van beide ouders en van uw aangemelde kind hebben ontvangen voorafgaand aan de startdatum van de kinderopvang. Vul daarom in dit formulier alle nummers in. (voor zover op dit moment al bekend)
AANVRAAG kind 1
Kind 1 gegevens:
Naam kind 1
BSN nr. kind (indien al bekend)
woonadres kind *
pc + woonplaats kind
(verw.) geboorte datum *
Medisch
Huisarts:
gevestigd in:
Bijzonderheden:
KDV - kinderdagverblijf
---> gewenste KDV dagen / dagdelen
BSO - buitenschoolse opvang
Naam van uw school
BSO's zijn aan een aantal scholen gekoppeld. In ons aanbod kan daarom een andere BSO staan dan u heeft aangegeven
---> onderstaande tijdblokken zijn alleen mogelijk in BSO- Betuwse Streken..
---> gewenste BSO dagen:
VSO - Voorschoolse opvang VSO in KIDDOOS-BEACH kan alleen in combinatie met BSO
---> gewenste VSO dagen:
Startdatum kinderopvang *
Pakketten
Gewenste weken bij vakantie opvang
aanvullende informatie voor kinderopvang organisatie:
Warme maaltijden:
-----
Kind 2 gegevens
naam kind 2
BSN nr. kind (indien al bekend)
woonadres kind *
pc + woonplaats kind *
(verw.) geboortedatum *
Medisch
Huisarts:
Gevestigd te:
Bijzonderheden:
KDV - kinderdagverblijf
---> gewenste KDV dagen / dagdelen
BSO - Buitenschoolse opvang
Naam van uw school
---> onderstaande tijdblokken zijn alleen mogelijk in BSO- Betuwse Streken.
---> gewenste BSO dagen
VSO - Voorschoolse opvang VSO in KIDDOOS-BEACH kan alleen in combinatie met BSO
---> gewenste VSO dagen:
startdatum kinderopvang *
Pakketten
Gewenste weken bij vakantie opvang
Aanvullende informatie voor kinderopvang organisatie betreffende kind 2
Warme maaltijden Kijk voor de prijzen voor een maaltijd abonnement op de tarieven pagina.
-----
Kind 3 gegevens:
Naam kind 3
BSN nr. (indien al bekend)
Woonadres kind *
pc + woonplaats kind *
(verw.) geboorte datum *
Medisch
Huisarts
gevestigd te
Bijzonderheden:
KDV - kinderdagverblijf
---> gewenste KDV dagen / dagdelen:
Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)
naam van uw school:
---> onderstaande tijdblokken zijn alleen mogelijk in BSO- Betuwse Streken
---> gewenste BSO dagen:
VSO - Voorschoolse opvang VSO in KIDDOOS-BEACH kan alleen in combinatie met BSO
---> gewenste VSO dagen:
Startdatum kinderopvang *
Pakketten
Gewenste weken bij vakantie opvang
Aanvullende informatie voor kinderopvang organisatie:
Warme maaltijden Kijk voor de prijzen voor een maaltijd abonnement op de tarieven pagina.
upload hier evt. document
(uitsluitend PDF gebruiken)
Handtekening voor akkoord
 
Beveiligingscode
Herhaal de beveiligingscode *