Sterk in kinderopvang Ons pedagogisch beleid Algemene informatie & extra's extra zorg nodig ? PEUTER OPVANG KINDERDAGVERBLIJVEN BUITENSCHOOLSE OPVANG VOOR SCHOOLSE OPVANG IS ER PLAATS ? vraag OFFERTE aan vraag RICHTPRIJS aan Online regelen VACATURES foto's Klant aan het woord... FAQ

Ouder Commissie (OC)

Alle vestigingen hebben een OuderCommissie (OC).
Deze commissie zet zich in voor en tijdens activiteiten en vergadert minimaal 4 x per jaar met de leidinggevende van de betreffende vestiging.

Villa Kakelbont Kinderopvang verwacht van de oudercommissieleden dat zij namens alle ouders handelen en meedenken en vanuit die positie ook een voorbeeldfunctie innemen.

Het reglement

Voor deze commissie hanteren wij het reglement dat is overeengekomen tussen BOINK (Belangenvereniging Ouders In de Kinderopvang) & de branche vereniging ondernemers in de kinderopvang.

geplande vergader data 2018:

Centrale Ouder Commissie (COC)

De Centrale oudercommissie (COC) vergadert circa 4 keer per jaar en heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau te behartigen.
Deze commissie overlegt met de directie over algemene zaken (bijvoorbeeld het prijs-beleid of het pedagogisch beleid).
Op deze wijze wordt de eenheid van het beleid binnen alle vestigingen veilig gesteld.
De lokale oudercommissie blijft actief betrokken bij de lokale vestiging en bereidt de standpunten vanuit de betreffende vestiging voor.

Contact formulier lokale ouder commissie

uw naam *
naam van kind(eren) *
Email *
mijn vraag / opmerking *
 
Beveiligingscode
Herhaal de beveiligingscode *