Sterk in kinderopvang Ons pedagogisch beleid Algemene informatie & extra's extra zorg nodig ? PEUTER OPVANG KINDERDAGVERBLIJVEN BUITENSCHOOLSE OPVANG VOOR SCHOOLSE OPVANG IS ER PLAATS ? vraag OFFERTE aan vraag RICHTPRIJS aan Online regelen VACATURES foto's Klant aan het woord... FAQ

De afspraken over ruilen:

- Geef voorafgaand aan de dag die u niet komt aan op welke datum u de dag zou willen 'inhalen'.
- U doet dat door het wijzigingen formulier in te vullen.

Wij checken voor u de mogelijkheden en laten u weten of uw verzoek mogelijk is. Plaatsing is altijd op basis van beschikbaarheid *)

U kunt maximaal 5 x per jaar een ruilaanvraag indienen (= 5 dagen)

wanneer mag u niet ruilen:

- U kunt niet achteraf een 'gemiste' dag ruilen.
- U kunt feestdagen niet ruilen.
- U mag niet meer dan 5 dagen per jaar ruilen.

Wij streven er altijd naar uw kind op dezelfde stamgroep op te vangen en bij dezelfde groepsleiding. Het kan echter ook geplaatst worden op een andere, tweede, stamgroep: hiervoor is toestemming van de ouder nodig.
*) Op basis van beschikbaarheid betekent: Dat er voldoende plaats is op een locatie/groep zodanig dat het maximale aantal kinderen (en de leidster – kind ratio) niet overschreden wordt en we ons te allen tijde houden aan de wettelijke vastgestelde richtlijnen.