PLAATSING AANVRAAG Onze KWALITEITEN (KDV) Kinderdagverblijven (BSO) Buitenschoolse opvang (VSO) Voorschoolse opvang PEUTER opvang SPORT-CRECHE-Lienden extra zorg nodig ? Algemene informatie & extra's Ons pedagogisch beleid Online regelen Werken bij Villa Kakelbont Kinderopvang foto's FAQ

Bijlage Grensoverschrijdend gedrag

Inleiding

Het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang schept een klimaat waarin iedereen kinderen, ouders en medewerkers zich veilig voelen.

Algemene gedragsregels:

 • Iedereen wordt geaccepteerd zoals hij/zij is; alle mensen zijn verschillend en dat is prima;
 • Iedereen gaat respectvol met elkaar om. Er worden geen racistische opmerkingen gemaakt, gediscrimineerd, geroddeld of gescholden. Ook wordt niemand uitgelachen, vernederd of buitengesloten;
 • Er wordt geen lichamelijk of verbaal geweld gebruikt. Ook wordt er niet gedreigd met lichamelijk geweld;
 • Iedereen die gedrag vertoont dat als onacceptabel wordt ervaren wordt hierop aangesproken. In het geval van (dreigementen van) lichamelijk of verbaal geweld door ouders of medewerkers is de directie bevoegd corrigerende maatregelen te nemen of om de toegang tot het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang te ontzeggen;
 • Wapens (waaronder ook (kleine) messen, stokken, nepwapens e.d.) zijn op het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang verboden; (bij overtreding van deze regel wordt het wapen in beslag genomen en kan de politie in worden geschakeld);
 • Iedereen houdt zich aan gemaakte afspraken;
 • Iedereen is zuinig op het materiaal en de omgeving van het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang en op de bezittingen van een ander;
 • Iedereen zorgt voor rust binnen het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang;
 • De medewerker is consistent en betrouwbaar in zijn of haar gedrag;
 • De medewerker wijst plagen en pesten te allen tijde af;
 • De medewerker luistert naar het kind en neemt het kind serieus;
 • De medewerker benadert het kind positief en let meer op de dingen die goed gaan dan op de verkeerde dingen;
 • De medewerker spreekt niet over het gedrag, huiselijke omstandige of andere privacy gevoelige zaken van een kind in het bijzijn van niet direct betrokken personen.
 • De organisatie probeert in alle gevallen zorgvuldig te handelen en de belangen van ouders en kinderen te behartigen;
 • De ouders / verzorgers worden schriftelijk geïnformeerd over calamiteiten;
 • De ouders / verzorgers hebben inzagerecht in alle gegevens die over het kind worden opgeslagen;

Specifieke gedragsregels (voorkomen of aanpakken)

 • De medewerker zorgt er voor zichtbaar te zijn voor andere volwassenen als hij / zij alleen is met een kind;
 • De medewerker treedt buiten werktijd niet op als kinderoppas bijv. bij ouders thuis;
 • De medewerker gebruikt geen seksueel getint taalgebruik en maakt geen seksueel getinte grappen of opmerkingen;
 • De medewerker grijpt in als zich ongewenste situaties (dreigen) voor te doen;
 • Er wordt actief aandacht besteed aan zelfredzaamheid en weerbaar gedrag;
 • Foto's, die op of rond het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang worden gemaakt, worden alleen bewaard, bewerkt of verspreid met toestemming van de ouders of verzorgers van de kinderen;
 • Foto's van kinderen worden alleen gepubliceerd met schriftelijke toestemming van ouder of verzorger;
 • Het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang distantieert zich van beeldend en schriftelijk materiaal waarin een ander wordt voorgesteld als minderwaardig of lustobject