PLAATSING AANVRAAG Onze KWALITEITEN (KDV) Kinderdagverblijven (BSO) Buitenschoolse opvang (VSO) Voorschoolse opvang PEUTER opvang SPORT-CRECHE-Lienden extra zorg nodig ? Algemene informatie & extra's Ons pedagogisch beleid Online regelen Werken bij Villa Kakelbont Kinderopvang foto's FAQ

Halve dagen

KDV

-
Opvang van een halve dag
- Dit kan alleen wanneer dit de plaatsing van een laatste beschikbare hele dag niet in de weg staat. Wanneer een andere klant i.p.v. uw gereserveerde halve dag een hele dag opvang wil afnemen, wordt u als 1e in de gelegenheid gesteld uw halve dag om te zetten naar een hele dag. Indien u hiervan geen gebruik wenst te maken, zeggen wij uw gereserveerde halve dag op, rekening houdend met een opzegtermijn van 2 maanden, ingaande op de 1e of de 16e van de maand.
- Deze service wordt niet aangeboden i.c.m. een pakket

BSO

-
Opvang van een halve dag bij de BSO kan:
- alleen afgenomen worden tijdens schoolvakanties.
- alleen wanneer dit de plaatsing van een laatste beschikbare hele dag niet in de weg staat.
Wanneer een andere klant i.p.v. uw gereserveerde halve dag een hele dag opvang wil afnemen, wordt u als 1e in de gelegenheid gesteld uw halve dag om te zetten naar een hele dag. Indien u hiervan geen gebruik wenst te maken, zeggen wij uw gereserveerde halve dag op, rekening houdend met een opzegtermijn van 2 maanden, ingaande op de 1e of de 16e van de maand.
- Deze service wordt niet aangeboden i.c.m. een 40 of 48 wekenpakket

opvang op even of oneven weken

KDV

- Opvang in alleen de even of juist alleen de oneven weken
- Dit kan alleen zolang dit de plaatsing van een laatste beschikbare dag niet in de weg staat. Wanneer een andere klant wekelijks uw gereserveerde dag wil afnemen, wordt u als 1e in de gelegenheid gesteld uw even/oneven week om te zetten naar een wekelijkse dag.
- Indien u hiervan geen gebruik wenst te maken, zeggen wij uw gereserveerde dag op, rekening houdend met een opzegtermijn van 2 maanden, ingaande op de 1e of de 16e van de maand.
- Deze service wordt niet aangeboden i.c.m. een pakket

BSO

- Opvang in alleen de even of juist alleen de oneven weken
- Dit kan alleen zolang dit de plaatsing van een laatste beschikbare dag niet in de weg staat. Wanneer een andere klant wekelijks uw gereserveerde dag wil afnemen, wordt u als 1e in de gelegenheid gesteld uw even/oneven week om te zetten naar een wekelijkse dag.
- Indien u hiervan geen gebruik wenst te maken, zeggen wij uw gereserveerde dag op, rekening houdend met een opzegtermijn van 2 maanden, ingaande op de 1e of de 16e van de maand.
- Deze service wordt niet aangeboden i.c.m. een 40 of 48 wekenpakket

Flexibele / wisselende opvang

KDV

-
Voor de 15-e van de maand geeft u de benodigde dagen door voor de maand daarop. Indien u bijvoorbeeld 2 flexibele dagen per week afneemt, mag u dit verdelen over de hele maand. Bijv: De ene week 1 dag en de week daarop 3 dagen. Afgenomen dagen buiten het contract om worden achteraf gefectureerd.
- Deze vorm van opvang wordt alleen aangeboden op basis van beschikbaarheid.
- Deze service wordt niet aangeboden i.c.m. een pakket

Incidentele extra halve of hele dag

KDV

-
U kunt incidenteel een extra hele of halve dag afnemen. Dit zal altijd in overleg gaan met de leidinggevende van de vestiging. Mocht er op de groep van uw kindje die dag geen plaats zijn, kunt u in overleg met de leidinggevende kijken of plaatsing op een andere groep mogelijk is.
- Deze vorm van opvang wordt alleen aangeboden op basis van beschikbaarheid.

BSO
- U kunt incidenteel een extra dag afnemen. Dit zal altijd in overleg gaan met de leidinggevende van de vestiging. Mocht er op de groep van uw kindje die dag geen plaats zijn, kunt u in overleg met de leidinggevende kijken of plaatsing op een andere groep mogelijk is.
- Deze vorm van opvang wordt alleen aangeboden op basis van beschikbaarheid.