Sterk in kinderopvang Ons pedagogisch beleid Algemene informatie & extra's extra zorg nodig ? KDV's BSO VSO IS ER PLAATS ? vraag OFFERTE aan vraag RICHTPRIJS aan Online regelen Werken bij ons... foto's Klant aan het woord... FAQ

nieuwsbrief april 2013

Nieuwe website - nieuwe nieuwsbrief

Dit is de eerste nieuwe nieuwsbrief. We hebben besloten om vaker per jaar een kortere (digitale) nieuwsbrief uit te geven.

Think green - read it on screen
We maken als organisatie een omslag naar bewuster omgaan met de maatschappij en de wereld om ons heen. Daarom hebben we o.a. onze nieuwe website zo opgebouwd dat we

zoveel mogelijk digitaal kunnen regelen, versturen en opslaan. Dit scheelt ons enorm veel papier, inkt, tijd, werk en dus kosten. Ook u kunt zoveel mogelijk online regelen; uw offerte aanvraag, het contact, de brochure, mutaties of vakantieopvang enz. De komende tijd willen we deze mogelijkheden verder ontwikkelen. We zijn er nog niet maar al een heel eind op weg.

CLASS

Villa Kakelbont Kinderopvang is een samenwerking aangegaan met de Universiteit Utrecht om te werken aan het verbeteren van de interactie vaardigheden van pedagogisch medewerkers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een internationaal veelgebruikt observatie instrument, namelijk de Classroom Assessment Scoring System (CLASS).
Lees HIER op onze website meer informatie over CLASS.

Maaltijden en themakisten

De warme maaltijden.
In alle vestigingen bieden we de warme maaltijden aan. Via het maaltijden formulier, wat in elke vestiging ligt, kan iedere ouder zijn/haar kind(eren) opgeven voor een maaltijd-abonnement of een eventuele incidentele maaltijd. Werden de maaltijd in 2012 nog door een cateraar verzorgd, nu koken we zelf. In december 2012 zijn we gaan proefdraaien met het zelf koken en per Januari wordt er bijna dagelijks voor alle vestigingen gekookt. Dit gebeurd in Villa Mare in Arnhem en De Graaf en Gravin in Tiel.

Themakisten.
Sinds januari werken we in alle vestigingen met ‘thema kisten’. Deze kisten zijn speciaal ontworpen voor kinderen vanaf 3 jaar oud. In deze kisten zitten verschillende activiteiten en materialen gelinkt aan een bepaald thema. We hebben nu zelf 6 verschillende themakisten gemaakt die elke maand rouleren tussen de vestigingen.
Er zijn thema's als; de natuur; eten en drinken; mijn lichaam; fantasie; ik ga naar school en de muziekkist. Ook zijn we druk bezig met de uitbreiding van nog meer themakisten.
Op deze manier hebben de 3+ kinderen een leuke en educatieve uitdaging, een leuke voorbereiding voor de kleuterklas.

2013

De rechtszaak van Villa mare
In Maart 2013 is er goed nieuws gekomen voor Villa Mare! Eerder, op 28 oktober 2008 is er een vrijstelling en vergunning verleend voor het verbouwen van een pand aan de Sonsbeekweg tot kinderdagverblijf en BSO; Villa mare & KIDDOOS-Arnhem. Hiertegen is de buurman in beroep gegaan. De hele procedure heeft tot maart 2013 geduurd en uiteindelijk geresulteerd in een voor ons positieve uitspraak. De beroepsmogelijkheden zijn uitgeput en wij kunnen dit boek sluiten.
Villa Mare & KIDDOOS-Arnhem zijn definitief. Villa mare zal de komende maanden verder uitbreiden.

Nieuwe doelstellingen
Voor 2013 willen we binnen Villa kakelbont Kinderopvang de doelstelling van 2012 oppakken en verder toespitsen op het pedagogisch vlak.

Dat wil zeggen dat we ons meer en ook weer gaan bezighouden met de mensen en wereld om ons heen. Waren het in 2012 veelal geldinzamelingsacties die door de vestigingen georganiseerd werden, nu willen we meer aandacht geven aan het, samen met de kinderen, daadwerkelijk bijdragen aan onze omgeving. We bezoeken bijv. de ouderen die vaker eenzaam zijn of we helpen fysiek mee bij het inpakken van voedsel- en speelgoedpakketten. Alle medewerkers hebben als opdracht meegekregen hier in 2013 mee aan de slag te gaan. In de loop van de komende maanden zullen de doelen verder worden uitgewerkt.
Op onze facebook pagina staat regelmatig een verslag met foto's. Kijk ook nu voor de geplande activiteiten!

economie en Villa Kakelbont

De kinderopvang organisaties in nederland hebben het moeilijk. Gedurende het afgelopen jaar hebben ook wij het verloop van de kindbezetting op alle vestigingen goed gevolgd. Dit was noodzakelijk i.v.m. de economische ontwikkelingen en de wijziging in de tegemoetkoming kinderopvang.
De bezettingscijfers 1e kwartaal 2013 laten een teruggang zien t.o.v. dezelfde periode 2012. Zowel bij kdv als bij BSO is er een daling van de bezetting van 9%.
Over de hele organisatie is het totaal aantal ouders dat ingaat op het plaatsingsaanbod nagenoeg gelijk gebleven op 85%. Concluderend kunnen wij zeggen dat de overheidsmaatregelen duidelijk hun weerslag gehad hebben op de bezettingscijfers. Wij doen er alles aan om te blijven zorgen voor goede kinderopvang vanuit een klantgericht aanbod en natuurlijk om nieuwe klanten te werven.
Heeft u tips of ideeën?, wij horen het graag!

Na de bezetting cijfers en de begroting tegen elkaar af te hebben gewogen, hebben wij moeten besluiten om Villa flip in Tiel miv 1 juni a.s. samen te voegen met De Graaf en Gravin. Daarbij zullen wij het pand bij het ziekenhuis in Tiel gaan verlaten en samen in De Graaf en Gravin verder gaan.
De kinderen en medewerksters van Villa Flip kunnen allemaal mee verhuizen naar De Graaf en Gravin in Tiel.
Natuurlijk staat het de ouders vrij om voor de andere vestiging in Tiel te kiezen, doch het is onze wens de kinderen en medewerksters zoveel mogelijk bij elkaar te houden.
De Graaf en Gravin biedt voor- en naschoolse opvang en dagopvang voor 0 tot 4 jarigen. Alles onder één dak en in een nieuw en modern pand.

BSO-Kids zelfstandig naar de BSO

Vanaf heden mogen de BSO kinderen zelfstandig naar de BSO en naar huis. Dit geldt voor al onze BSO's in Tiel, Lienden en Arnhem. Hiervoor hebben wij natuurlijk wel uw toestemming nodig.
Als u wil dat uw kind zelfstandig naar de BSO, naar huis en/of naar de sportclub mag gaan vragen wij u om uw toestemming via een email aan ons te sturen.
U kunt uw mail sturen aan: marianne van der Hilst

Belangrijk in uw mail zijn:
- De naam van uw kind(eren).
- Naam van de BSO die uw kind bezoekt.
- De dagen waarop uw kind zelfstandig mag komen.
- De naam van de school en schooltijden.
- De tijden en dagen waarop uw kind naar huis of de sportclub mag vertrekken.
- Naam en adresgegevens van de sportclub.