Sterk in kinderopvang Ons pedagogisch beleid Algemene informatie & extra's extra zorg nodig ? KDV's BSO VSO IS ER PLAATS ? vraag OFFERTE aan vraag RICHTPRIJS aan Online regelen Werken bij ons... foto's Klant aan het woord... FAQ

Juni 2017

Over kwaliteit

Ieder jaar worden al onze vestigingen i.o.v. de Gemeenten door de GGD geinspecteerd. Steeds blijkt dat wij het prima voor elkaar hebben. Ondanks dat er veel regels en wijzigingen zijn kunnen wij na iedere inspectie trots zijn op het resultaat. Wij krijgen van de inspecteurs ook regelmatig complimenten over de pedagogische kwaliteit, onze werkwijze en organisatie van alle papieren en documenten.
Omdat wij iedere dag hard werken aan de kwaliteit en het steeds verbeteren daarvan is het fijn om dagelijks feedback te krijgen waar wij mee aan de slag kunnen. Onze klanten, natuurlijk de kinderen, toekomstige klanten maar ook deskundigen en onderzoekers die in de afgelopen maanden onze vestigingen bezochten voor verschillende onderzoeken over kwaliteit in de kinderopvang geven ons de feedback. Zo werken wij samen aan nog betere kinderopvang.

goedkope kinderopvang voor éénverdieners

Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar?
Maak dan NU gebruik van onze speel-leergroep!

De speel-leergroep is een leuke en leerzame en veilige plek waar uw kind onder deskundige begeleiding heerlijk kan spelen. Dit helpt bij de ontwikkeling van uw kind. Tevens wordt de kinderen spelenderwijs voorbereid op het basisonderwijs. Een goede start!

Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?
Bijvoorbeeld omdat u éénverdiener bent ? Dan kunt u NU binnen Gemeente Buren een bijdrage in de kosten krijgen. Kent u iemand in uw omgeving (woonachtig in de Gemeente Buren) die tot deze doelgroep behoort en graag zijn/haar peuter 2 ochtenden per week wil laten deelnemen... schroom niet om dit bericht met hem of haar te delen.

In onze vestiging Villa Juul in Lienden hebben wij voor een klein groepje een speciaal programma gemaakt waarmee wij alle ontwikkelingsgebieden stimuleren.
Soms heeft een kind wat extra ondersteuning nodig om goed voorbereid te zijn op de basisschool. Deze kinderen kunnen van het consultatiebureau een indicatie krijgen voor de speel-leergroep. Bij onze speel-leergroep krijgen kinderen een speciaal programma aangeboden dat hen helpt bij hun ontwikkeling.

Meldt u nu aan !!

Vraagt u zich af hoe het er in een kinderdagverblijf aan toe gaat? Wilt u weten wat peuteropvang voor uw kind kan betekenen? Lees dan hier de flyer [705 KB]
Neem dan contact met ons op en kom een keertje kijken. Wij helpen u graag verder.

Kwaliteit in de kinderopvang

Wij informeren u vaak over onze kwaliteit, daar werken we dagelijks aan.
Dat doen wij niet alleen maar met goede en gediplomeerde mensen maar ook met een duidelijke visie en werkwijze. Samen met alle medewerkers werken wij dagelijks aan steeds betere kwaliteit kinderopvang.

Onze Werkwijze

Wij maken gebruik van 'De Classroom Assesment Scoring System (CLASS)'
Dit is een Amerikaans observatie-instrument en is onderdeel van het CLASS raamwerk waarbij kwaliteit van de interactie tussen medewerker en kind binnen de kinderopvang centraal staat. Dit zorgt er o.a. voor dat er steeds gewerkt wordt aan een positieve sfeer in de groepen. Een positieve sfeer draagt bij aan veilig- en een geborgen gevoel waardoor kinderen zich beter kunnen ontwikkelen. We werken al sinds 2013 met CLASS. In dat jaar is er bij ons door de Universiteit Utrecht een onderzoek gedaan d.m.v. een 'nul-meting', een training en een resultaat-meting. De resultaten zijn ook te vinden op de website.
Niet alleen hebben wij de CLASS verwerkt in onze werkwijze maar ook in het systeem waarmee wij het functioneren van onze medewerkers volgen.
Dat betekent dat wij continu kijken naar ons werk en de kwaliteit die geleverd wordt. Wij geven direct feedback en zo zorgen wij er voor dat de kwaliteit steeds verbeterd. Zo kunnen wij snel schakelen als er ergens extra aandacht nodig is.

CLASS op de agenda...

Dit jaar staat de CLASS ook als aandachtspunt op onze agenda. Tijdens regioavonden die wij 2 x per jaar organiseren wordt er veel aandacht besteed aan de CLASS. We bespreken onze werkwijze, het geven van feedback, het welbevinden en de klantvragen waardoor wij steeds kijken naar de behoeften van de klanten binnen onze mogelijkheden. De laatste regioavond was op 14 juni j.l. Alle medewerkers zijn daarbij aanwezig en tijdens deze avond is er een presentatie gegeven door Pauline Slot, onderzoeker bij de Universiteit Utrecht op het gebied van kwaliteit in de kinderopvang. D.m.v. een heldere presentatie zijn de pijlers uit de CLASS weer besproken en opnieuw onder de aandacht gebracht. Samen Met Pauline gaan we dit jaar kijken wat nodig is om de kennis van de CLASS nog meer in te bedden in de werkwijze waardoor ook nieuwe collega's gemakkelijker bekend raken met de methode en wij sneller kunnen werken aan onze kwaliteit.

Wij zijn specialist met de jonge BSO / 3+ groep

Betere kinderopvang betekent ook dat wij onze opvang speciaal maken. Zo bieden wij 3+ opvang. In deze groepen kunnen de oudere peuters wennen en dagen wij hen uit met speciale werkjes en opdrachten. Bijna 4 jaar en dan al naar school. Om al een beetje te wennen bereiden wij je voor op alles wat je op school gaat zien en leren.

Daarnaast is het voor een jonge BSO-er ook belangrijk om rustig te kunnen wennen aan school een nieuw ritme. Dan is het fijn als je nog even mag spelen in een vertrouwde omgeving.
Deze groepen draaien al een enkele jaren bij De Graaf & Gravin , Villa Mare en Villa Kakelbont Tiel en het speel-leerprogramma in Villa Juul.
Allemaal gecombineerde vestigingen met een KDV & BSO
-> kleine groep
-> gerichte activiteiten
-> met leeftijdsgenootjes

Na het KDV.... doorstromen naar de BSO?

Uw (KDV)contract loopt af op de laatste dag voor de 4-de verjaardag. D.w.z. dat de dagopvang voor uw kindje stopt. De opvang gaat niet automatisch over in buitenschoolse opvang.
De mentor van uw kindje neemt contact met u op rondom de 3-de verjaardag van uw kindje en bespreekt de mogelijkheden van de buitenschoolse opvang. Mocht u gebruik willen maken van de BSO, dan kan de mentor van uw kindje organiseren dat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Natuurlijk kunt u ook zelf contact opnemen met ons om een BSO te gaan bekijken.

Klant Tevredenheid Onderzoek (KTO)

Zoals beloofd presenteren wij u de uitslag van ons klant tevredenheid onderzoek.
Wij zijn erg blij met het goede resultaat en met de feedback die wij ontvingen. Wij hebben voldoende om mee aan de slag te gaan.
Onze hartelijke dank aan iedereen die moeite heeft genomen de enquette in te vullen.

Onze cijfers

  KDV BSO
Welbevinden 8 7
Hygiene 8 7
Gezondheid 8 8
Veiligheid 8 7
Communicatie 7 7
Kwaliteit van de kinderopvang 8 7

Klanten zijn zeer tevreden over:

- Het contact met de pedagogisch medewerker
- De persoonlijke aandacht voor het kind
- De kwaliteit van onze pedagogisch medewerkers
- De thema’s en activiteiten die worden aangeboden
- De inrichting van onze dagverblijven


De tips die we hebben gekregen zijn

-
Verbeteren parkeergelegenheid bij sommige vestigingen
- Meer mogelijkheden om te ruilen/ flexibiliteit
- Verbeteren continuïteit op de groep
- Verbeteren klachtafhandeling
- Verduidelijking factuur
- Verbeteren informatievoorziening vanuit oudercommissie;
--> Inzake ontwikkelingen op de vestiging
--> Inzake pedagogisch beleid (BSO)
--> Inzake ontwikkeling van het kind (BSO)
--> Inzake activiteiten die ondernomen worden (BSO)

Hoog kwaliteitsniveau

Het is niet langer gewoon dat je na het behalen van een 'vakdiploma' achterover kunt leunen met een arbeidscontract op zak. Onze branche ligt constant onder een loep en de eisen voor medewerkers in de kinderopvang worden ook ieder jaar hoger. Daarom werken wij ook samen met onze medewerkers aan een hoger opleidingsniveau.

hoger opleidingsniveau

Zoals bekend zitten er verschillende medewerkers binnen Villa kakelbont Kinderopvang inmiddels weer in de schoolbanken. Vorig jaar hebben wij al onze medewerkers, met name de ervaren medewerkers omdat zij vroeger hun diploma's op niveau 3 hebben afgerond, de mogelijkheid geboden om niveau 4 te gaan halen. Samen met ROC-RIVOR hebben wij een opleiding ontwikkeld om dit te realiseren. Een enthousiaste groep met ruime ervaring in de kinderopvang is begin dit jaar gestart en is inmiddels met goede resultaten onderweg naar hun diploma! Ook onze leidinggevende zit in de schoolbanken en is druk met een HBO-studie 'manament in de kinderopvang'. Zo werken wij niet alleen aan onze werkwijze maar ook aan de kwaliteit van de medewerkers.

Kwaliteit ook bij de oudercommissie

Contact met de OC van uw vestiging is ook belangrijk. Al onze vestigingen hebben een oudercommissie. Zij praten minimaal 4 x per jaar met de leidinggevende van de vestiging over de kwaliteit, het beleid en de plannen voor de betreffende vestiging. Veelal vragen wij de commissies ook mee te denken bij bepaalde ideen en/of ontwikkelingen.
Zo is de oudercommissie van De Graaf & Gravin al jaren een hele actieve commissie. Zij nomineerde het team van De Graaf & Gravin eerder voor de verkiezing 'kinderopvang-team van het jaar' en zijn actief aanwezig tijdens vergaderingen en activiteiten in de vestiging.. Al is de samenstelling van deze oudercommissie inmiddels een paar keer gewijzigd, de commissieleden denken vaak mee en hebben onlangs ook deelgenomen aan een training bij BOINK en koppelde dit terug tijdens de vergadering. Niek Jansen (voorzitter van deze OC) schreef een stuk over de training. << lees mee >> [365 KB]

O.C. ZOEKT LEDEN

De oudercommissie van KIDDOOS-Tiel, Villa Safari en Villa Kakelbont zoekt nieuwe enthousiaste leden. Als u het leuk vind om mee te denken en betrokken te zijn wat er in de vestiging van uw kind(eren) speelt, meld u zich dan aan bij uw OC.
De oudercommissie vergadert 3 x per jaar en verleent hand-en-spandiensten tijdens evenementen en speciale activiteiten. Neem contact op met de betreffende oudercommissie:
KIDDOOS-Tiel
Villa Kakelbont
Villa Safari

Wij wensen wij iedereen een....