Sterk in kinderopvang Ons pedagogisch beleid Algemene informatie & extra's extra zorg nodig ? KDV's BSO VSO IS ER PLAATS ? vraag OFFERTE aan vraag RICHTPRIJS aan Online regelen Werken bij ons... foto's Klant aan het woord... FAQ

nieuwsbrief Maart 2015

Weer uitmuntende GGD inspectierapporten !!

In 2015 zijn de eerste vestigingen alweer geïnspecteerd door de GGD. Ook nu weer met zeer goede resultaten. GGD. Dit jaar kregen we wederom erg mooie rapporten !
De inspecteurs van de GGD in Gelderland Zuid en Rivierenland bezochten de vestigingen onaangekondigd. Natuurlijk weten alle medewerkers hoe wij werken en wat er van hen verwacht wordt. Toch is dat even anders als er zomaar opeens een inspecteur met mappen onder haar arm in het dagverblijf of BSO rondloopt, jouw functioneren observeert en vragen stelt. Altijd weer spannend !
Daarom zijn wij extra trots dat we voor alle vestigingen hele goede beoordelingen hebben gekregen. Dat zegt toch wel iets over onze kwaliteit.

Lienden per maart open tot 18:30 uur !

Nieuwe openingstijden per maart 2015:
- Villa Juul 7:30 tot 18:30 uur
- KIDDOOS-sub-Sport 12:00/15:00 tot 18:30 uur

Onze medewerkers maken werk van hun loopbaan!

In de afgelopen jaren hebben wij er alles aan gedaan om onze medewerkers te stimuleren en begeleiden om bewust te zijn van hun eigen toekomst en loopbaan. Daarvoor zijn verschillende workshops gegeven en hebben wij middelen beschikbaar gesteld om medewerkers te ondersteunen. Recent zijn er enkele medewerkers naar het 'loopbaan-evenement on-tour' geweest waar zij ook diverse workshops konden bijwonen. Allemaal zijn erg enthousiast en hebben weer veel geleerd over; netwerken; het up-to-date houden van je CV en hoe profileer en presenteer ik mezelf.

Masterclass voor Corien en Mirjam !!

"ontwikkel jezelf en anderen!'
Er werd een leuk intervieuw afgenomen en gepubliceerd.
U kunt dit HIER lezen.

Voorbeeld van ontwikkeling!

Een mooi voorbeeld van een medewerker die gebruik heeft gemaakt van de workshops en de aangeboden gesprekken en begeleiding is Eveline Timmer.
Zij heeft de afgelopen maanden gewerkt aan haar eigen loopbaan en vond een aantal mogelijkheden om te onwikkelen. Eveline schrijft hieronder wat zij gaat doen:

Lieve Ouders/verzorgers,
Na ruim 6 jaar met heel veel plezier bij Villa Kakelbont Kinderopvang te hebben gewerkt in de Liendense vestiging 'Villa Juul en KIDDOOS-sub-Sport', neem ik op donderdag 9 april afscheid. Ik ga een nieuwe uitdaging aan bij BijdeHandjes in Bennekom. Villa Kakelbont Kinderopvang was mijn tweede thuis en heeft mijn hart al vanaf dag 1 veroverd: de mooie lieve kinderen die ik elke dag weer met veel plezier mocht verzorgen en begeleiden en de fijne lieve collega's. Ik ben elke dag met heel veel plezier naar mijn werk gegaan en heb hele mooie kansen en mogelijkheden gekregen om mezelf te ontwikkelen. Toch ga ik dat vertrouwde plekje verlaten.

Ik heb de behoefte om mezelf verder te ontwikkelen bij Villa Kakelbont Kinderopvang aangegeven. Samen hebben we daar veel tijd aan besteed en ik kreeg alle ruimte om te gaan kijken waar mijn kwaliteiten het best kan benutten om zo bij te dragen aan mijn eigen groei en ontwikkeling en nieuwe uitdagingen aan gaan.

Per 13 april ga ik een coördinerende rol op mij nemen binnen kinderdagverblijf 'BijdeHandjes' in Bennekom. Een hele mooie kans die ik niet kan laten liggen. Met de vele ervaringen die ik mee heb gekregen bij Villa Kakelbont Kinderopvang gaat dat helemaal goed komen. Ik vond het een moeilijke keuze en ga vooral de kinderen heel erg missen! want ja.. de kinderen, je ziet ze komen, opgroeien, ieder kind z'n eigen "ikje", de gesprekjes en ga zo maar door. Zij maken de tijd in Lienden onvergetelijk. Ik kijk terug naar een hele mooie en fijne tijd. Naast de kinderen ga ik de gesprekken met ouders en de band die ik met ouders had ook erg missen.
Bedankt voor alles!!
Donderdag 9 april is mijn laatste werkdag, ik maak het afscheid niet te groot, ik neem die dag vooral afscheid van de kinderen.
lieve groetjes Eveline.

Veranderingen per 13 april in Tiel en Lienden....

De plek van Eveline wordt overgenomen door Colinda Kapel. Colinda werkt al langer binnen onze organisatie. Zo was zij actief in Villa Flip en momenteel bij Villa Kakelbont. Colinda is moeder van 2 kinderen en woont samen met haar man in Lienden. Dit betekend ook dat Colinda Villa Kakelbont gaat verlaten en lekker dicht bij huis in Lienden gaat werken. Voor haar dus een thuiswestrijd!
Colinda zal bij Villa Juul werken op dinsdag, donderdag en vrijdag samen met Gea en Juanita.
Tevens zal Malou Kenters, die ook al bekend is in de Liendense vestiging, de BSO-uurtjes van Eveline gaan overnemen. Malou heeft CIOS gedaan en kan daarmee deze sport-BSO een extra sportieve impuls geven.

Binnen Villa Kakelbont staan er ook veranderingen voor de deur.....
Sofine van der Lek, werkzaam bij Villa Kakelbont in Tiel, is zwanger en helaas momenteel als gevolg van haar zwangerschap ziek thuis. We wachten even af hoe dit gaat verlopen maar zullen u z.s.m. informeren over haar vervanging.

Uitbreiding 3+ activiteiten in Tiel per 1 april

Geen grapje!
De 3+activiteiten breiden ook uit. In Villa Kakelbont gaat een hele nieuwe 3+ groep starten en bij De Graaf & Gravin breidt de 3+ groep uit met de dinsdag.
De organisatie van deze leeftijd gerichte groep bij De Graaf & Gravin zal in handen zijn van Malou Kenters, Lizette Lamandassa en Annemarie Wijnia. Annemarie is oproepkracht en is een heel flexibele medewerker die daardoor ook al in meerdere vestigingen werkt. Wie in de 3+ groep in Villa Kakelbont gaat werken is nog niet besloten. Vele medewerkers geven aan zich hier graag mee bezig te willen houden. U hoort dit z.s.m. van ons.

Stagiaires inzetbaar in noodgevallen.

Wij zetten stagiaires in noodgevallen in. In deze nieuwsbrief daarover wat meer informatie.
Stagiaires inzetten mag maar zeker niet zomaar, er zijn duidelijke afspraken over de taken van een stagiair in deze situatie:

· De stagiaire mag nooit alleen op de groep staan.
· De stagiair mag niet worden ingezet tijdens het eerste jaar van zijn/haar studie.
· De stagiair mag uitsluitend worden ingezet op haar eigen stage locatie.

De stagiaires die wij dit aanbieden kennen we al langer, lopen al langer bij onze organisatie stage en zijn capabel om in noodgevallen in te kunnen vallen.
Heeft u hier vragen over, dan kunt u terecht bij uw leidinggevende.

Wat wordt er allemaal georganiseerd ??

Om alle ouders te informeren over activiteiten en evenementen houden wij een activiteitenkalender bij op de website.
Op onze Facebook-evenementen-pagina staan deze activiteiten met uitgebreidere informatie vermeld.

Houd daarom onze website en Facebookpagina in de gaten om goed op de hoogte te zijn!

Help mijn kind is ziek... wat nu?

Wat zijn de regels als uw kind ziek is, mag hij/zij dan wel komen of niet?
Daar zijn duidelijke regels en afspraken over gemaakt.
<<lees meer>>

  • Voorbeeld:
  • Heeft u een overeenkomst voor 1 opvang dag per week, dan koopt u 1 extra dag, heeft u een overeenkomst voor 2 opvang dagen dan koopt u 2 dagen.
  • Door het inkopen van extra uren neemt u op jaarbasis meer uren af en kunnen wij u vervolgens de opvanguren tegen een lager uurtarief aanbieden.

U kunt de aanvraag indienen via het wijzigingsformulier.
Heeft u vragen? Bel dan gerust: 0344626651

Oudercommissie leden gezocht !!

De oudercommissies van Villa Kakelbont, KIDDOOS-Tiel en de gecombineerde vestiging Villa Juul en KIDDOOS-sub-Sport in Lienden zijn op zoek naar nieuwe leden.
Alle vestigingen hebben een OuderCommissie (OC). Deze commissie zet zich in voor en tijdens activiteiten en vergadert minimaal 4 x per jaar met de leidinggevende van de betreffende vestiging.
Villa Kakelbont Kinderopvang verwacht van de oudercommissieleden dat zij namens alle ouders handelen en meedenken en vanuit die positie ook een voorbeeldfunctie innemen.

U kunt kontact opnemen met de OC van uw vestiging.
Klik op uw vestiging:

Nieuwe stagiaires bij Villa Mare in Arnhem

Binnenkort mogen wij weer twee nieuwe stagiaires verwelkomen; Petra Smeding en Kevin Strating. Dit keer mogen we ook een mannelijke stagiair in ons team verwelkomen, iets wat wij bijzonder vinden.
Zowel voor de teamstelling als voor de benadering naar de kinderen is het hebben van een mannelijke collega welkom. Beide stagiaires volgen de opleiding zorg & welzijn niveau 2.

Click here to go to the gallery.

Er zijn per opleidingsniveau duidelijke regels en richtlijnen qua taken. Bij niveau 2 stagiaires ligt de nadruk op het helpen en ondersteunen van de pedagogisch medewerker.
Dit betekent dat deze nooit pedagogische taken geheel zelfstandig mag uitvoeren. Mocht u meer informatie willen hebben laat het ons dan gerust weten. Kevin en Petra gaan beide stage lopen op donderdag en vrijdag bij KIDDOOS-Arnhem en Villa Mare. We wensen beide veel succes met de start.

Zet alvast in uw agenda.....

8 juni
ouderavond - EHBO
regio Tiel / Lienden