Sterk in kinderopvang Ons pedagogisch beleid Algemene informatie & extra's extra zorg nodig ? KDV's BSO VSO IS ER PLAATS ? vraag OFFERTE aan vraag RICHTPRIJS aan Online regelen Werken bij ons... foto's Klant aan het woord... FAQ

nieuwsbrief November 2016

SINTERKLAASONTBIJT op 24 november a.s.

Alle kinderen zijn volgende week welkom, ook de kinderen die normaal niet op donderdag naar het dagverblijf komen. Bij deze kinderen verwachten wij dat de ouder(s) zijn/haar kindje die ochtend zelf begeleidt.

- 9:00 uur staat er voor iedereen een gezond ontbijtje klaar.
- 10:00 tot 11:00 uur zijn er allerlei activiteiten voor de kinderen.

We maken er een gezellige sinterklaasochtend van!
KOMT U OOK?
Laat het ons weten via het Facebookevenement of meldt het bij de medewerkers in de dagverblijven

DE GRAAF & GRAVIN (BSO) ook bij Rotondaschool

Door wijzigingen in de schooltijden wordt het voor ons gemakkelijker om de kinderen bij de verschillende scholen te halen.
Zo is het nu mogelijk om kinderen bij de Rotondaschool in Tiel te halen.

Wij halen bij:
- De Bataaf
-
De Prins Mauritsschool - Passewaaij
-
De Rotonda…
alle drie scholen in Passewaaij in Tiel.

Jonge BSO / 3+ groep

Rustig wennen aan een nieuwe situatie. Je bent bijna 4 jaar en gaat dan naar school. Om al een beetje te wennen bereiden wij je voor op alles wat je op school gaat zien en leren. Daarnaast is het voor een jonge BSO-er best veel…. nieuwe school, lange dagen en daarna ook naar de BSO.
Deze groepen draaien al een jaar bij De Graaf & Gravin en Villa Mare in Arnhem en nu ook in VILLA KAKELBONT in TIEL
Alle drie gecombineerde vestigingen met een KDV & BSO
-> kleine groep
-> gerichte activiteiten
-> met leeftijdsgenootjes

Na het KDV.... doorstromen naar de BSO?

Uw contract loopt af op de dag van de 4-de verjaardag. D.w.z. dat de dagopvang voor uw kindje stopt. De opvang gaat niet automatisch over in buitenschoolse opvang.
De mentor van uw kindje neemt contact met u op rondom de 3-de verjaardag van uw kindje en bespreekt de mogelijkheden van de buitenschoolse opvang. Mocht u gebruik willen maken van de BSO, dan kan de mentor van uw kindje organiseren dat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Natuurlijk kunt u ook zelf contact opnemen met ons kantoor.

Voorschoolse opvang nodig ??

Regelmatig vragen wij naar de behoefte aan Voorschoolse opvang.
Wij bieden momenteel VSO aan in De Graaf & Gravin in Tiel. Bij voldoende belangstelling kunnen wij ook VSO bieden bij KIDDOOS-BEACH. Wanneer u daarvan gebruik zou willen maken, laat het ons weten!
--lees meer over VSO--

Volg je hart

Gea van Ommeren werkt alweer bijna 8 jaar binnen onze organisatie en is eigenlijk ‘de moeder’ van de vestiging in Lienden geweest. Dat de tijd je vormt, blijkt wel want Gea gaat na lang nadenken haar droom achterna. Gea vertelt;

Trots kan ik zeggen dat ik een belangrijke nieuwe uitdaging aan ga. Ik heb met plezier gewerkt bij Villa kakelbont Kinderopvang en voor mij is nu het moment gekomen om verder te gaan. Ik krijg nu de tijd om mijn diploma te ‘upgraden’ en als ik dat allemaal achter de rug heb, ga ik in maart 2017 aan de slag als PGB-coach. Ik heb er erg veel zin in. Het geeft mij veel energie om zo met mijn ontwikkeling bezig te zijn.

LIEKE TUINIER WORDT NIEUW VAST GEZICHT

Nadat we eerder dit jaar Annemarie Wijnia een vast contract hebben kunnen bieden, krijgen we nu de mogelijkheid om opnieuw iemand aan ons te binden. Lieke kwam als stagiair en al snel klikte het. Onze werkwijze en visie lijken goed te passen. Lieke wordt een nieuw vast gezicht in Lienden. Lieke zelf over haar vaste aanstelling:

Ik heb de afgelopen periode de kans gekregen de organisatie goed te leren kennen en ben ik tot de conclusie gekomen dat de werkwijze en visie van Villa Kakelbont Kinderopvang goed past binnen mijn eigen persoonlijkheid en mijn pedagogisch handelen. Ik vind het belangrijk dat een kind de vrijheid krijgt zich, binnen een vrije, warme en huislijke omgeving, op verschillende fronten te ontwikkelen en zo de kans krijgt tot het vormen van een eigen ik. Mijn doel is dan ook hier zo goed mogelijk aan bij te kunnen dragen en mijn kwaliteiten te gebruiken zodat de kwaliteit van de opvang gewaarborgd blijft.
Ik ben blij met het vertrouwen dat mij is gegeven vanuit de organisatie en ik kijk met veel energie uit naar de toekomst. Een toekomst waarin ik samen met mijn collega’s en u als ouder er voor ga zorgen dat u en uw kinderen met veel plezier gebruik maken van onze opvang!

Direct regelen via de website

Nog regelmatig krijgen onze medewerkers de vraag of zij een wijziging kunnen nakijken. Wij willen u erop wijzen dat dit allemaal via de website te regelen is.
Op deze manier kunnen de medewerkers op de groepen zich met de kinderen bezighouden en komen uw aanvragen rechtstreeks bij de juiste persoon.

  • ruil aanvragen
  • extra dag(deel) aanvragen
  • warme maaltijden regelen
  • kapper afspraak
  • vakantieopvang aanvragen
  • ander pakket aanvragen
  • uw toestemming regelen
  • (mail)adreswijziging

U regelt het allemaal via onze webiste

slofjes of pantoffeltjes

Denkt u aan slofjes of pantoffeltjes voor uw kind ??
De wintermaanden komen er aan en binnen in de dagverblijven dragen wij geen buitenschoenen. Ook de medewerkers niet.
Het is fijn als er voor de kinderen een extra paar slofjes, pantoffeltjes of huissokken ligt.

Klant Tevredenheid Onderzoek (KTO)

Eind deze maand ontvangt u van ons een enquête per email. D.m.v. een enquête onderzoeken wij elke 4 jaar of wij nog op de juiste koers zitten en onze klanten tevreden zijn met de door ons geboden diensten.
Wij stellen het erg op prijs als u de tijd wil maken om de enquête voor ons in te vullen.
In het voorjaar van 2017 komen wij terug op de enquête en informeren wij u over de uitslag.

Mirjam Zwartkruis

Sinds enkele weken is Mirjam ziek thuis. Haar herstel gaat even duren. Haar werkzaamheden zijn overgenomen en verdeeld.
Op de vestigingen zijn contactpersonen aangewezen:
Pammy : KIDDOOS-Tiel, Villa kakelbont & KIDDOOS-BEACH
Leonie : KIDDOOS-Tiel, De Graaf & Gravin
Carin : SPORT-BSO en Villa Juul

Het volgen van het werk op de groep wordt momenteel gedaan door Corien mastenbroek. Zij is onze leidinggevende van Villa Safari, Villa mare & KIDDOOS-Arnhem.

Wat wordt er allemaal georganiseerd ??

Op onze Facebook-evenementen-pagina staan de activiteiten met uitgebreidere informatie vermeld.
Houd daarom onze website en Facebookpagina in de gaten om goed op de hoogte te zijn!

MEER VOORDEEL DOOR HOGERE KINDEROPVANGtoeslag

Elke jaar bepaalt de overheid de percentages in de toeslagtabel die wordt gebruikt voor het berekenen van de kinderopvangtoeslag opnieuw. In deze tabel staat bijvoorbeeld dat mensen met een lager inkomen relatief meer kinderopvangtoeslag krijgen, dan ouders met een hoger inkomen. Van het eerste kind (Iet op: Het kind met de meeste opvanguren) wordt een lager percentage kinderopvang vergoed, dan de overige kinderen.
Meer info over de kinderopslagtabel

2016 – 2017…. DE VERSCHILLEN

Voor iedereen in alle situaties wordt het percentage kinderopvangtoeslag verhoogd.
Voor het eerste kind zijn de percentages verhoogt van 1% (laagste inkomensgroep) tot 9.5% (hoogste inkomens groep). Netto betekent dit voor de:

- Voor de lagere inkomens is dit ongeveer 1%. (Van €1000 euro opvang werd in 2016 €930 vergoed, en in 2017 €940,-)
- Voor de tweede en daarop volgende kinderen zijn de percentages vergelijkbaar.
- Huishoudens met een verzamel inkomen tot €31.067 krijgen er max. een procent bij.
- Daarboven zijn de percentages hetzelfde als het jaar ervoor.
- Ouders in de laagste inkomens groep krijgen maximaal 95% van de kinderopvang vergoed.
- Ouders in de hoogste inkomens groep krijgen 64% van de kinderopvang vergoed.

Aan de hand van de kinderopvangtoeslagtabel wordt de hoogte van de kinderopvangtoeslag bepaald. De inkomens grenzen worden iets opgehoogd. Als je dus als ouder hetzelfde verdiend als afgelopen jaar kan het zo zijn dat je in een lagere schijf valt en iets meer kinderopvangtoeslag krijgt.

Ontslag..... en dan ?

Wanneer u uw baan kwijtraakt dan heeft u nog 6 maanden lang recht op kinderopvangtoeslag.

Door deze regeling kunt de kindplaats voor uw kind(eren) nog even aanhouden terwijl u zoekt naar een andere baan.
Zo voorkomt u dat wanneer u opnieuw kinderopvang nodig hebt, op een wachtlijst komt te staan.
Lees hier meer

Kelly werkte als invalkracht in Lienden en zocht ondertussen naar haar droombaan. Onlangs vond zij deze baan bij VO-coach in Tiel. Kelly vertelt zelf:

Na zo'n anderhalf jaar met plezier bij Villa Kakelbont Kinderopvang te hebben gewerkt, werd ik opeens benaderd door VO-Coach in Tiel. Vo coach biedt o.a individuele begeleiding aan jongeren met een ontwikkelingsstoornis binnen het autistisch spectrum, ADHD/add of pdd-nos. Ze waren opzoek naar een ambulant begeleidster en de vraag was dan ook of ik interesse had in deze baan. Op deze vraag heb ik volmondig ja gezegd.

Ik wil de uitdaging bij VO-Coach met beide handen grijpen en heb daardoor helaas de keuze moeten maken om te stoppen bij Villa Kakelbont Kinderopvang. Ik zal het contact met de kindjes, ouders en collega's zeker missen, maar ik heb er ook met volle teugen van mogen genieten! Ondanks dat ik een nieuwe weg in sla met nieuwe kansen en uitdagingen, komen we elkaar vast nog wel eens tegen hier of daar. Voor nu wil ik jullie alvast bedanken voor de fijne tijd, de gezellige kletspraatjes, lieve knuffels en al het andere.
Liefs Kelly

Kathy, onze spring in 't veld, heeft laten zien dat zij met haar levenservaring en vooral door zichzelf te zijn heel goed in onze organisatie past. Ze gaat helemaal voor de kinderen, rollebolt als t kan met ze over de grond en voelt daarnaast feilloos aan hoe ze in bepaalde situatie het anders moet aanpakken. Omdat wij vinden dat kathy daarmee kwaliteit toevoegt aan onze kinderopvang hebben wij haar een vastcontract aangeboden. Kathy vertelt zelf;

Beste ouders,
Sinds 15 februari 2015 ben ik werkzaam bij Villa kakelbont Kinderopvang. Ik begon als invalkracht en kreeg daarna wat uurtjes bij de BSO van KIDDOOS-Tiel en de Graaf en Gravin. Toen in september KIDDOOS-BEACH haar deuren opende stond ik samen met Leonie aan het roer… Wat leuk om zo betrokken te worden bij het opstarten van een nieuwe vestiging. Ideetjes en sfeer die we samen bespraken en uiteindelijk ook uitwerkten tot het concept KIDDOOS-BEACH.
Een prachtige uitdaging die ik, zoals ik ben, met hart en ziel ben aangegaan. KIDDOOS-BEACH is een heerlijke BSO met een relaxte en gezellige sfeer. Ik ben trots op het resultaat en dat ik daaraan heb meegewerkt.

Momenteel werk ik in Villa kakelbont en daar begeleid de kleinste Villa bewoners…. Ik heb gemerkt dat daar mijn echte passie ligt. Ik ben graag betrokken bij de ontwikkeling van het jonge kind en begeleid hen naar een volgende stap… Ik heb het erg naar mijn zin. Tijdens een gesprek kreeg ik te horen dat er weer mogelijkheid is om een vast contract aan te gaan en ik ben de gelukkige! Wat fijn te ervaren dat de organisatie deze mogelijkheid weer heeft en mij deze kans biedt. Ik ga er weer voor!
Lieve collega’s, allerliefste kinderen en fijne ouders, ik blijf heerlijk bij jullie werken en hoop dit echt nog heel lang en met heel veel plezier te doen, want het wordt leuker en leuker !

O.C. ZOEKT LEDEN

De oudercommissie van KIDDOOS-Tiel en Villa Safari zoekt nieuwe enthousiaste leden. Als u het leuk vind om mee te denken en betrokken te zijn wat er in de vestiging van uw kind(eren) speelt, meld u zich dan aan bij uw OC.
De oudercommissie vergadert 3 x per jaar en verleent hand-en-spandiensten tijdens evenementen en speciale activiteiten. Neem contact op met de betreffende oudercommissie:
KIDDOOS-Tiel
Villa Safari