Sterk in kinderopvang Ons pedagogisch beleid Algemene informatie & extra's extra zorg nodig ? KDV's BSO VSO IS ER PLAATS ? vraag OFFERTE aan vraag RICHTPRIJS aan Online regelen Werken bij ons... foto's Klant aan het woord... FAQ

zomer nieuwsbrief 2014

Na school gaat er een wereld open..!

Wordt u kindje bijna 4 jaar ? Dan verlaat hij/zij het kinderdagverblijf en gaat er een wereld open bij de buitenschoolse opvang (BSO).

De BSO vormt na school een vaste en veilige plek voor uw kind en geeft u de gelegenheid om uw werkdag af te kunnen ronden.
Bij al onze BSO's in Tiel, Lienden en Arnhem verzorgen wij een warme maaltijd, dus ook hier is de service volledig.

KIDDOOS-Arnhem ~ De Graaf & Gravin(BSO)-Tiel
KIDDOOS-sub-Sport-Lienden ~ KIDDOOS-Tiel

Dat onze BSO's 'er uit springen' is niet zo raar!! Onze BSO's onderscheiden zich van anderen door de inrichting en de verrassende activiteiten-carousel.
Op facebook ziet u dagelijks fotoverslagen van de activiteiten; koken, dansen, sporten, wandelen, paardrijden, vissen.. noem maar op. Ook een bezoek aan musea, dierentuin, boerderij en speeltuin zijn er regelmatig.
Na school is de BSO daarom ook een welkome afwisseling en geeft de kinderen een plekje waar ze graag zijn.
Ook op gewone schooldagen biedt de BSO leeftijdsgerichte activiteiten. Sport, cultuur en creatieve ontwikkeling, het is allemaal mogelijk is de verschillende lokaties.
Kom gerust eens kijken bij een van onze BSO's !
Wij laten u graag de lokaties zien! Bel voor een afspraak.

BSO vakantie activiteiten.....

Van 14 juli t/m 29 augustus is het hoofdkantoor van 9:00 tot 12:30 uur telefonisch bereikbaar.

Debbie van Heteren....

Vanaf 1 juli 2014 hebben wij op Villa Kakelbont in Tiel een nieuwe medewerkster. Haar naam is Debbie van Heteren, ze is 35 jaar.
Debbie heeft het syndroom van Down en heeft de afgelopen 10 jaar gewerkt bij een kinderopvang organisatie in Beusichem als ondersteunend medewerker maar door de bezuiniging op haar persoonsgebonden budget kan zij daar niet meer blijven. Debbie wil toch dolgraag blijven werken. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid zien wij Debbie als een welkome aanvulling en willen haar graag als collega opnemen in ons team.

Debbie gaat als ondersteunend medewerker helpen met de was en afwas en enkele schoonmaak werkzaamheden.
In de afgelopen periode heeft Debbie al kennisgemaakt met de collega’s bij Villa Kakelbont in Tiel. Debbie zal de komende maand af en toe komen wennen en worden in gewerkt. Dit gebeurt onder externe begeleiding van Chava Herchel (rechts op de foto). Chava is Debbie's persoonlijke begeleidster. De interne begeleiding binnen Villa Kakelbont wordt door Sofine van der Lek en Carin Nacinovic gedaan.
Vanaf 1 juli 2014 kunt u Debbie treffen op maandag- en vrijdagochtend en op dinsdag en donderdag tot 15.00 uur.

Verse Warme Maaltijden !

Elke dag kunnen alle kinderen in alle vestigingen een verse, gezonde en warme maaltijd krijgen. Deze maaltijd wordt tussen-de-middag geserveerd.
Deze maaltijden worden met veel enthousiastme bereid in onze eigen keukens.

De kinderen die de warme maaltijd eten, krijgen aan het eind van de middag nog een broodmaaltijd aangeboden.
Zo is de dag compleet en gaan de kinderen met een gevulde maag naar huis.
Eet uw kindje niet mee met de warme maaltijd, dan verzorgen wij voor hem/haar een broodmaaltijd tussen-de-middag.

Neem gerust een kijkje in de menukaart op onze website
Het ziet er heerlijk uit!

Diverse protocollen...

Er zijn een aantal protocollen waarvan u mogelijk niet weet dat zij bestaan.
In deze nieuwsbrief daarom aandacht voor twee belangrijke documenten;

- Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Wij werken sinds juli 2013 met de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.
Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld.
Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van geweld;

 • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
 • Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) of een deskundige op het gebied van letselduiding.
 • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
 • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd het SHG of AMK raadplegen.
 • Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

- Protocol Grensoverschrijdend gedrag
Ook hebben wij het Protocol Grensoverschrijdend gedrag.
Dit protocol is ook gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Villa Kakelbont Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid, wil Villa Kakelbont Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen en indien nodig aanpakken.
Dit doen wij door:

 • inzicht te geven in wat wij verstaan onder grensoverschrijdend gedrag;
 • gedragsregels voor ouders, kinderen, beroepskrachten te formuleren en na te leven;
 • een helder stappenplan te volgen bij een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag;
 • een intern contactpersoon beschikbaar te stellen;
 • een extern vertrouwenspersoon beschikbaar te stellen;
 • aangesloten te zijn bij een externe klachtencommissie;
 • helderheid te geven in verantwoordelijkheden van directie en management.

Mocht u vragen hebben over deze protocollen, dan kunt u terecht bij de leidinggevende van uw vestiging.

Uw kind ook op foto's !!

Dagelijks worden er foto's gemaakt van de kinderen tijdens activiteiten of gewoon als er iets leuks of grappigs gebeurd. Deze foto's gebruiken wij bij het maken van posters, advertenties, Facebook of onze website
Als u eerder heeft aangegeven dat uw kind niet op foto's mag maar u zou dat nu willen aanpassen? Dan kan dat heel gemakkelijk door naar het TOESTEMMINGS-FORMULIER te gaan. U kunt dit direct online regelen.
Wij vinden het erg leuk om foto's te mogen maken en deze te kunnen gebruiken. We krijgen regelmatig erg leuke en positieve reacties van ouders over o.a. de facebook pagina
Like onze pagina op facebook en deel als u dat leuk vindt. Daardoor zien ook uw 'vrienden' onze berichten en bereiken we nog meer mensen!

administratie van uw gegevens

Naar aanleiding van enkele fraude zaken met toeslagen heeft de belastingdienst in Nederland de controle op de toeslagen aangescherpt.
Dit heeft tot gevolg dat alle kinderopvang organisaties vanaf januari 2015 maandelijks een overzicht van de gefactureerde uren en ouder en kind gegevens moeten opsturen.
Omdat wij nog niet alle benodigde gegevens hebben van alle ouders en kinderen, kunt u in de komende maand per mail een verzoek van ons verwachten om de ontbrekende gegevens aan te leveren.

Voor nieuwe klanten geldt de volgende, nieuwe procedure:

 • Het BSN nummer van de ouder(s) en het / de kind(eren) worden gecontroleerd op de vestiging. Dit gebeurd op basis van een geldig identiteitsbewijs dat de ouder(s) bij de wenochtend/middag dient te tonen.
 • In het geval van een (ongeboren) kindje dat bij inschrijving nog niet beschikt over een BSN wordt het toegekende BSN-nummer uiterlijk binnen een maand volgend op de maand waarin de opvang start door ouder aangeleverd en door de kinderopvang organisatie geregistreerd.
 • Controle vind plaats op de vestiging waar de opvang geboden wordt.

Mocht u vragen en of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met ons medewerkers op kantoor

Thijs in Uganda

Na enkele weken van enthousiaste inzet, workshops, koekjes bakken en museum stukken verkopen is Thijs samen met enkele studiegenoten op 13 juni j.l. echt vertrokken naar Uganda.
Wij zijn erg trots dat alle acties € 244,41 hebben opgeleverd en wij dit bedrag aan Thijs hebben kunnen meegeven op zijn reis naar Uganda.
Op facebook hebben we al een verslag met foto gepubliceerd maar via deze nieuwsbrief willen wij graag nogmaals en mede namens Thijs, alle ouders en kinderen bedanken voor de enthousiaste inzet!
Op donderdag 12 juni j.l. werd de cheque aan Thijs overhandigd.

Thijs is momenteel in Uganda actief in de gemeenschap Lwengo. De berichten tot nu toe zijn positief maar ook confronterend. Het is een andere wereld. Samen met zijn studiegenoten maakt Thijs bakstenen, geeft hij gymlessen aan kinderen en heeft hij een voetbaltoernooi georganiseerd.
Op facebook en op de website zullen wij binnenkort een verslagje van Thijs zijn reis publiceren.

OPEN deuren & leeftijdsgerichte activiteiten.

Er wordt in onze vestigingen veel leeftijdsgericht gewerkt. We werken binnen de BSO aan leuke en afwisselende programma's maar ook in de kinderdagverblijven is veel aandacht voor de verschillen in leeftijd.
De 3+ kinderen krijgen regelmatig activiteiten aangeboden die hen meer uitdagen en ook voorbereiden voor de opdrachtjes straks op school. Voor de allerkleinste villa-bewoners, de baby's hebben ander speelgoed, andere materialen. De dagindeling voor deze leeftijdsgroep is meer afgestemd op het ritme van eten, slapen en spelen. Ook de leidsters maken op een andere manier contact met de baby's en de nadruk ligt veelal op de verzorging.
Bij de 'open-deuren-momenten' spelen alle kinderen door elkaar heen in verschillende ruimtes (ook buiten) waar verschillende activiteiten worden aangeboden. Zo kunnen ze kiezen wat ze willen doen.
De deuren van de groepen staan dan letterlijk OPEN en de kinderen kunnen in een andere ruimte een andere activiteit doen met andere kinderen ! Vaak vinden ze dit erg leuk.
Op facebook tonen wij regelmatig met foto's wat de kinderen allemaal doen.

Trakteren ? leuk & graag gezond!

Per juni j.l. zijn er nieuwe afspraken gaan gelden over trakteren op de vestigingen. Daar wordt erg positief op gereageerd.
Ouders sturen foto's in van gezonde traktatie-ideetjes en zo zijn de tips en tricks op de lijst al aardig gegroeid.
Op de website staat voor iedereen de traktatielijst zichtbaar.

Alles wat op de lijst staat mag getrakteerd worden en gezonde aanvullingen en/of ideetjes zijn altijd welkom.

Wij wensen alle ouders en kinderen een hele fijne zomer toe!