PLAATSING AANVRAAG Onze KWALITEITEN (KDV) Kinderdagverblijven (BSO) Buitenschoolse opvang (VSO) Voorschoolse opvang PEUTER opvang SPORT-CRECHE-Lienden extra zorg nodig ? Algemene informatie & extra's Ons pedagogisch beleid Online regelen Werken bij Villa Kakelbont Kinderopvang foto's FAQ

over vaccinaties

niet-gevaccineerde kinderen in de vestigingen ?

Wij volgen de algemene richtlijnen vanuit de GGD Nederland voor inenting en vaccinatie.
Daar het vaccineren van baby's en kinderen niet verplicht is in Nederland, laten wij ook niet-gevaccineerde kinderen toe op de vestigingen.
De vaccinatiegegevens van kinderen worden bijgehouden in de dossier voor zover ouders daar transparant over willen zijn.
Omdat deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland niet verplicht is, kan het voorkomen dat ook niet-gevaccineerde kinderen het dagverblijf en BSO bezoeken.

Bij veel kinderziektes, waaronder mazelen, begint de incubatieperiode (besmettingsperiode) vaak al voordat de symptomen tot uiting zijn gekomen. Dat betekent dat, als zichtbaar wordt dat een kind ziek is, andere kinderen mogelijk al besmet zijn. Een kind weren op het moment dat zichtbaar is welke ziekte het heeft, verlaagt de kans op besmetting van andere kinderen niet. Besmetting heeft immers al plaats kunnen vinden in de periode voordat zichtbaar werd dat het kind ziek is.

Het beperken van de risico's

Als bekend is dat bepaalde kinderziektes op een vestiging heersen, zorgt de assistent leidinggevende of de leidinggevende er altijd direct voor dat de hygiëneregels verder worden opgeschroefd en ouders worden geinformeerd over de te nemen maatregelen. Zo beperken we de kans op verspreiding zoveel mogelijk.
Voor de meeste kinderziektes geldt dat besmette kinderen gewoon naar de opvang kunnen komen. Als dit niet het geval is of als er risico’s verbonden zijn aan de kinderziekte dan worden ouders daarover geïnformeerd.

Wilt u meer weten over kinderziektes? Kijk dan op de site van het Rijksinstituut van de Volksgezondheid, die verantwoordelijk is voor het Rijksvaccinatieprogramma.