PLAATSING AANVRAAG Onze KWALITEITEN (KDV) Kinderdagverblijven (BSO) Buitenschoolse opvang (VSO) Voorschoolse opvang PEUTER opvang SPORT-CRECHE-Lienden extra zorg nodig ? Algemene informatie & extra's Ons pedagogisch beleid Online regelen Werken bij Villa Kakelbont Kinderopvang foto's FAQ

VOORDEEL PAKKET

EXTRA VOORDEEL

U kunt als aanvulling op uw huidige contract bij ons het voordeelpakket inkopen. Graag geven wij u een toelichting op dit pakket;

Wanneer u dit voordeelpakket afneemt krijgt u alle opvang uren tegen een lager uurtarief dan het reguliere tarief. Het netto jaarbedrag zal daardoor voor de meeste klanten lager zijn.
Dit komt omdat het uurtarief lager wordt en het maximaal te vergoeden uurtarief benaderd waarover u kinderopvang toeslag ontvangt. De uiteindelijke besparing is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en gezinsinkomen.

Het voordeelpakket kunt u afnemen indien u het 52 , 48 of 40 weken pakket heeft. Bij 1 dag opvang krijgt u er 1 extra dag per jaar bij. Bij 2 dagen opvang 2 extra dagen per jaar enz.
Echter u bent niet verplicht deze dag in te zetten, maar u kunt het voordeelpakket wel afnemen zodat de netto kosten lager zijn dan bij het reguliere arrangement.
Neemt u een tijdblok af bij Betuwse Streken in Tiel (bijv. van 14:30 tot 16:30 of tot 17:30) dan is de voordeeldag die u extra mag inzetten gelijk aan de tijdblok op uw contract.

U kunt de extra dag als volgt inzetten:

BSO 40- , 48- of 52 weken contract voor een studiedag of vakantiedag van uw kind.

KDV 40 weken voor een extra opvangdag alleen in schoolweken.
(dus niet tijdens de schoolvakanties)

KDV 48 weken voor een extra opvangdag echter niet tijdens:
- 3 weken aaneengesloten binnen de vakantieperiode volgens vakantie schema
- 5 (daadwerkelijke)werkdagen na kerst.
(let op, 1 januari is een feestdag, geen werkdag)

KDV 52 weken voor een extra opvangdag of vakantiedag

vraag NU dit pakket aan

Dien uw aanvraag in door het het wijzigingsformulier te gebruiken.
Heeft u vragen? Bel dan gerust: 0344626651

spelregels en voorwaarden:

  • De extra opvangdag(en) is (zijn) geldig binnen het lopende kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december).
  • Niet opgenomen dagen vervallen per het einde van het kalenderjaar of bij beëindiging van het contract.
  • De extra opvangdag kan pas 2 weken vooraf worden aangevraagd via het mutatieformulier.
  • Let op: daadwerkelijke plaatsing kan wanneer u van ons een bevestiging ontvangt. Plaatsing is altijd op basis van beschikbaarheid *)
  • Voor studiedagen geldt dat er bij veel of weinig belangstelling (minimaal 5 kinderen) uitgeweken kan worden naar een andere, nabijgelegen, locatie of dat er gekozen kan worden voor een groepsactiviteit op een andere, ruimere locatie.
  • Bij minder dan 5 kinderen wordt er geen opvang aangeboden tijdens een studiedag.

spelregels bij tussentijdse opzegging:

  • Heeft u al gebruik gemaakt van uw extra dag(en)? dan wordt bij een laatste opvangdag op uiterlijk 30-06, wordt de extra dag(en) in zijn geheel in rekening gebracht.
  • Heeft u al gebruik gemaakt van uw extra dag(en)? dan wordt bij een laatste opvangdag tussen 01-07 en 31-12 wordt de helft van de extra dag(en) in rekening gebracht.

Wij streven er altijd naar uw kind op dezelfde stamgroep op te vangen en bij dezelfde groepsleiding. Het kan echter ook geplaatst worden op een andere, tweede, stamgroep: hiervoor is toestemming van de ouder nodig.
*) Op basis van beschikbaarheid betekent: Dat er voldoende plaats is op een locatie/groep zodanig dat het maximale aantal kinderen (en de leidster – kind ratio) niet overschreden wordt en we ons te allen tijde houden aan de wettelijke vastgestelde richtlijnen.

meest gestelde vragen over het VOORDEELPAKKET

Hoe kan het brutobedrag hetzelfde blijven, maar het nettobedrag wel lager worden?
Doordat je voor hetzelfde brutobedrag meer uren krijgt, wordt het uurtarief lager en zodoende ook het nettobedrag na de tegemoetkoming kinderopvangtoeslag.

Dan is het voordeelpakket toch eigenlijk voor iedereen voordeliger?
Nee; wel voor veel mensen, maar niet voor iedereen. Op het moment dat u al de maximum uren waar u recht op heeft vergoed krijgt, en u neemt door het voordeelpakket meer uren af, heeft u voor deze uren geen recht op kinderopvangtoeslag en is het voordeelpakket voor u niet interessant.

Hoe bereken ik in onze situatie de uren waar we maximaal recht op hebben?
Op de site van de belastingdienst kunt u dit snel berekenen: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/kinderopvanguren/

Hoe bereken ik in onze situatie of het voordeelpakket voor ons interessant is?
Met de gegevens van onze tarieven pagina kunt u dit op de site van de belastingdienst snel berekenen: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Hoeveel extra uren krijgen we nu precies?
U krijgt 1 hele dag op jaarbasis (jan-dec) bij afname van 1 dag kinderopvang per week. Heeft u 2 dagen kinderopvang per week dan ontvangt u 2 hele dagen op jaarbasis, enz.
Hoe de extra uren precies per maand uitvallen, is terug te vinden op onze tarieven-pagina bij de vestiging van uw keuze.

Mijn kind zit op de BSO en komt 2 korte middagen. Heb ik dan recht op 2 extra korte middagen op jaarbasis?
Nee, ook dan betreft het 2 hele dagen. U kunt dan denken aan het extra opvangdag in een vakantie of tijdens een studiedag.

Wat als ik in de loop van het jaar gaat starten en ook graag een voordeelpakket wil?
In dat geval kan het voordeelpakket als volgt worden afgenomen: bij een startdatum van 2 januari tot 1 juli heeft u recht op de helft van het aantal extra dagen.
Bijvoorbeeld;
- U kind komt 2 dagen per week naar de opvang; u heeft dan in het eerste jaar recht op 1 hele extra dag. Komt uw kind 1 dag naar de opvang, dan heeft u recht op een ½ extra dag.
Heeft u een startdatum tussen 02 juli en 31 december, dan kunt u wel alvast starten met het voordeelpakket, echter heeft u in dat jaar nog geen recht op extra halve of hele dagen. Wel profiteert u uiteraard alvast van het lagere uurtarief!

Mijn kind komt 3 dagen per week. Ik weet niet of ik wel 3 extra hele dagen zal verbruiken?
Dat is ook niet verplicht. U profiteert sowieso van het lagere uurtarief.