Sterk in kinderopvang Ons pedagogisch beleid Algemene informatie & extra's extra zorg nodig ? PEUTER OPVANG KINDERDAGVERBLIJVEN BUITENSCHOOLSE OPVANG VOOR SCHOOLSE OPVANG IS ER PLAATS ? vraag OFFERTE aan vraag RICHTPRIJS aan Online regelen VACATURES foto's Klant aan het woord... FAQ

Bewezen kwaliteit !

In 2013 is in samenwerking met de Universiteit Utrecht het project: werken aan kwaliteit van interactie met behulp van het observatie-instrument CLASS uitgevoerd. Dit project is zeer succesvol afgerond. Onderzoekers van de universiteit hebben de resultaten gepresenteerd aan directie en de betrokken medewerkers .

Door het werken met de CLASS is de kwaliteit op de groepen van Villa Kakelbont verbeterd. Dit betekende dat de sfeer in de groepen( die bij aanvang van het project al positief werd beoordeeld) nog beter is geworden. Ook waren pedagogisch medewerkers nog sensitiever ten aanzien van de behoeften van kinderen en beter in staat om kinderen te ondersteunen in het reguleren van hun gedrag. Doordat de medewerkers de tijd tijdens bijvoorbeeld routine-activiteiten beter benutten is er meer gelegenheid om individuele kinderen gerichte aandacht te geven.
De pedagogisch medewerkers konden daarnaast kinderen beter ondersteunen en stimuleren in hun brede ontwikkeling door ze leuke, leerzame activiteiten aan te bieden

Tenslotte heeft deelname aan het project ervoor gezorgd dat de pedagogisch medewerksters zich meer bewust zijn geworden van de (consequenties ) van hun gedrag. Door samen met hun collega’s te reflecteren op hun handelen en door elkaar feedback te geven is er nog meer samenhang in de pedagogische aanpak binnen Villa Kakelbont.

Nameting Pedagogische en educatieve kwaliteit.

Deze grafiek geeft de nameting weer (na het doorlopen van het 6 maanden durende project)
In blauw ziet u de resultaten van het landelijk gemiddelde (Pre-cool)
In het rood ziet u de resultaten van de medewerkers van Villa kakelbont

Natuurlijk gaan we zorgen dat ook alle andere collega's binnen Villa kakelbont Kinderopvang hiermee gaan werken.
Alle leidinggevende en 2 medewerksters van Villa kakelbont in Tiel hebben de afgelopen 6 maanden hard gewerkt om het certificaat te behalen en kunnen nu de kennis en vaardigheden implementeren in alle vestigingen.

Alle deelnemers zijn met vlag en wimpel 'geslaagd' en ontvingen een certificaat uit handen van de onderzoekers.

Ervaringen van onze medewerkers

Wij hebben dit traject samen met een aantal collega's gevolgd. De inhoud sluit goed aan bij onze vooropleidingen (PABO/SPH). We hebben tijdens de training geleerd hoe de interactie tussen leidster en kind verbeterd kan worden. Dit wordt op de vestiging in praktijk gebracht. Alle pedagogisch medewerk(st)ers binnen de organisatie worden tijdens verschillende contactmomenten met kinderen, geobserveerd. Ook krijgen zij hierover feedback. Wij krijgen veel enthousiaste reacties van onze collega's. Dat maakt dat de motivatie groot is en wij met elkaar een betere kwaliteit kinderopvang kunnen leveren. We leren vooral dieper in te gaan op verschillende gebieden, zoals; taalontwikkeling, omgaan met elkaar, geven van feedback, educatieve interactie, positieve sfeer e.d.
Heeft u vragen hierover? Spreek ons gerust aan. Wij zullen uw vragen met veel plezier beantwoorden!

Lizette Lamandassa & Wendy Timmer
Pedagogisch medewerksters bij Villa kakelbont en De Graaf & Gravin in Tiel.