PLAATSING AANVRAAG Onze KWALITEITEN (KDV) Kinderdagverblijven (BSO) Buitenschoolse opvang (VSO) Voorschoolse opvang PEUTER opvang SPORT-CRECHE-Lienden extra zorg nodig ? Algemene informatie & extra's Ons pedagogisch beleid Online regelen Werken bij Villa Kakelbont Kinderopvang foto's FAQ

Locaties:

Peuteropvang - Betuwse streken - Tiel-Oost

Opvang voor peuters van 2,5 tot 4 jaar

Meeslaan 23, Tiel
Uw contactpersoon: Pammy Udema

PLAATSING AANVRAAG

Villa Juul - peuteropvang - Lienden

Opvang voor peuters van 2 tot 4 jaar

Provinciale weg 16, Lienden
Uw contactpersoon: Pammy Udema

PLAATSING AANVRAAG

Peuter opvang

Speciale PEUTEROPVANG voor peuters van 2 tot 4 jaar in een speel-leer-groep.
We begeleiden peuters van 2,5 tot 4 jaar spelenderwijs richting zelfstandigheid en zelfredzaamheid en stimuleren hen hierin door samen met hen de stappen te maken. Dit alles binnen pedagogische kaders zodat er een doorgaande lijn ontstaat naar de basisschool.

Heeft uw kindje extra zorg nodig? Dan is deze speel-leer-groep een goede oplossing.

Extra zorg nodig ?

Dan is deze speel-leer-groep een goede oplossing.
Binnen onze CLASS-methode zijn alle mogelijkheden opgenomen om kinderen met bijvoorbeeld een achterstand extra begeleiding te bieden.
Samen met u helpen wij uw peuter te ontwikkelen.

U heeft recht op kinderopvangtoeslag wanneer:

U heeft recht op kinderopvangtoeslag als:

• Beide ouders werken of,
• Een ouder werkt en de ander een opleiding volgt of,
• Beide ouders een opleiding volgen of,
• Ouders een inburgeringscursus volgen,

Wilt u zeker weten of u recht heeft op kinderopvangtoeslag, neem dan contact op met de belastingdienst tel: 0800-0543 of via de website www.toeslagen.nl.

Wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag:

U kind komt 2 dagdelen per week naar de peuteropvang. De kosten daarvoor zijn € 162,55 per maand, gedurende 11 maanden. U ontvangt daarvoor van ons maandelijks een factuur. In augustus wordt u niet gefactureerd vanwege de vakantie. U krijgt een deel van dit bedrag terug via de toeslagen. Hoeveel dat is, is afhankelijk van uw gezamenlijke jaarinkomen. Hieronder ziet u voor een aantal inkomens wat de netto kosten voor de peuteropvang zijn: