PLAATSING AANVRAAG Onze KWALITEITEN (KDV) Kinderdagverblijven (BSO) Buitenschoolse opvang (VSO) Voorschoolse opvang PEUTER opvang SPORT-CRECHE-Lienden extra zorg nodig ? Algemene informatie & extra's Ons pedagogisch beleid Online regelen Werken bij Villa Kakelbont Kinderopvang foto's FAQ

Villa Juul - peuteropvang

Provinciale weg 16, Lienden
Uw contactpersoon: Pammy Udema

wat ouders zeggen over Villa Juul...

Gesubsidieerde opvang voor éénverdieners

Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar? Maak dan NU gebruik van goedkope kinderopvang en lees hier mee in de folder van de Gemeente Buren.
De peuteropvang is een leuke en leerzame plek waar uw kind onder deskundige begeleiding en in een kleinschalige setting heerlijk kan spelen. We begeleiden de peuters richting zelfstandigheid en zelfredzaamheid en stimuleren hen hierin door samen met hen de stappen te maken. Dit alles met de extra begeleiding voor kinderen die deze extra aandacht nodig hebben.

In Villa Juul bieden wij deze extra activiteiten voor de oudste peuters. Het kleinschalige karakter van Villa Juul geeft ons de gelegenheid om in een klein groepje aparte activiteiten aan te bieden. Sommige peuters zijn sneller toe aan meer uitdaging dan andere en sommige kleuters nemen kleine stapjes op weg naar het school-ritme. Rustig wennen aan een nieuwe situatie. Je bent straks 4 jaar en gaat dan naar school. Om al een beetje te wennen bereiden wij je voor op alles wat je op school gaat zien en leren.

U heeft recht op kinderopvangtoeslag wanneer:

U heeft recht op kinderopvangtoeslag als:

• Beide ouders werken of,
• Een ouder werkt en de ander een opleiding volgt of,
• Beide ouders een opleiding volgen of,
• Ouders een inburgeringscursus volgen,

Wilt u zeker weten of u recht heeft op kinderopvangtoeslag, neem dan contact op met de belastingdienst tel: 0800-0543 of via de website www.toeslagen.nl.

Wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag:

U kind komt 2 dagdelen per week naar de peuteropvang gedurende 11 maanden per jaar. U ontvangt daarvoor van ons maandelijks een factuur. In augustus wordt u niet gefactureerd vanwege de vakantie. U krijgt een deel van dit bedrag terug via de toeslagen. Hoeveel dat is, is afhankelijk van uw gezamenlijke jaarinkomen.

Heeft u GEEN recht op kinderopvangtoeslag ?

Waanneer u voldoet aan de voorwaarden blijft de Gemeente Buren de peuteropvang subsidiëren. Deze subsidie is afhankelijk van uw inkomen.
Wij hebben van u de volgende zaken nodig:

• Inkomenverklaring
(deze vraag t u aan bij de belastingdienst)

Verklaring wel/geen recht op kindertoeslag [220 KB]
(klik op de link voor het document)

Wij verzorgen met de juiste gegevens uw subsidieaanvraag.


telefonisch contact met de vestiging

U vind op deze website geen telefoonnummers van deze vestiging. Dit om te voorkomen dat de pedagogisch medewerkers onnodig in hun werk met de kinderen worden gestoord.
U krijgt, wanneer u klant bent, het telefoonnummer en ook dan verzoeken u het bellen naar de vestiging tot een minimum te beperken.
Voor veel vragen kunt u terecht op ons kantoor.
Tijdens de schoolvakanties is ons kantoor beprekt telefonisch bereikbaar en op vrijdagen is ons kantoor v.a. 12:30 uur gesloten)
Zie contactpagina
Tel : 085-4855480