PLAATSING AANVRAAG Onze KWALITEITEN (KDV) Kinderdagverblijven (BSO) Buitenschoolse opvang (VSO) Voorschoolse opvang PEUTER opvang SPORT-CRECHE-Lienden extra zorg nodig ? Algemene informatie & extra's Ons pedagogisch beleid Online regelen Werken bij Villa Kakelbont Kinderopvang foto's FAQ

Ruilafspraken:

5 werkdagen vooraf aanvragen:
Uw aanvraag dient minimaal 5 werkdagen voor uw eerste ruildag bij ons bekend te zijn. Dit geeft ons de tijd de aanvraag voor u te organiseren

In alle andere gevallen ;
Wilt u met spoed ruilen? Vraagt u bij de medewerkers in uw vestiging naar de mogelijkheden. Zij doen hun best u snel te helpen.

overige afspraken over ruilen:
- U kunt niet achteraf een 'gemiste' dag ruilen.
- U kunt feestdagen niet ruilen.
- U mag niet meer dan 5 dagen per jaar ruilen

Wij streven er altijd naar uw kind op dezelfde stamgroep op te vangen en bij dezelfde groepsleiding. Het kan echter ook geplaatst worden op een andere, tweede, stamgroep: hiervoor is toestemming van de ouder nodig.
*) Op basis van beschikbaarheid betekent: Dat er voldoende plaats is op een locatie/groep zodanig dat het maximale aantal kinderen (en de leidster – kind ratio) niet overschreden wordt en we ons te allen tijde houden aan de wettelijke vastgestelde richtlijnen.