PLAATSING AANVRAAG Onze KWALITEITEN (KDV) Kinderdagverblijven (BSO) Buitenschoolse opvang (VSO) Voorschoolse opvang PEUTER opvang SPORT-CRECHE-Lienden extra zorg nodig ? Algemene informatie & extra's Ons pedagogisch beleid Online regelen Werken bij Villa Kakelbont Kinderopvang foto's FAQ

Bewezen kwaliteit !

In 2013 is in samenwerking met de Universiteit Utrecht het onderzoek: werken aan kwaliteit van interactie met behulp van het observatie-instrument CLASS uitgevoerd. Dit onderzoek is zeer succesvol afgerond.
Uit de resultaten werd zichtbaar dat de werkwijze een betere kwaliteit geeft.
Door het werken met de CLASS is de kwaliteit op de groepen verbeterd. Dit betekende dat de sfeer in de groepen (die bij aanvang van het project al positief werd beoordeeld) nog beter is geworden. Ook waren pedagogisch medewerkers nog sensitiever ten aanzien van de behoeften van kinderen en beter in staat om kinderen te ondersteunen in het reguleren van hun gedrag. Doordat de medewerkers de tijd tijdens bijvoorbeeld routine-activiteiten beter benutten is er meer gelegenheid om individuele kinderen gerichte aandacht te geven.
De pedagogisch medewerkers kunnen de kinderen beter ondersteunen en stimuleren in hun brede ontwikkeling door ze leuke, leerzame activiteiten aan te bieden.
Tenslotte heeft deelname aan het project ervoor gezorgd dat de pedagogisch medewerksters zich meer bewust zijn geworden van de (consequenties ) van hun gedrag. Door samen met hun collega’s te reflecteren op hun handelen en door elkaar feedback te geven is er nog meer samenhang in de pedagogische aanpak binnen alle vestigingen.

Nameting Pedagogische en educatieve kwaliteit.

Deze grafiek geeft de nameting weer (na het doorlopen van het 6 maanden durende project in 2013)
In blauw ziet u de resultaten van het landelijk gemiddelde (Pre-cool) en in het rood ziet u de resultaten van onze medewerkers na een training van 6 maanden.
Deze methode is inmiddels volledig geimplementeerd en iedereen werkt nu dagelijks met CLASS zodat de kwaliteit van de kinderopvang op een zeer hoog niveau is gekomen en dat is merkbaar !