PLAATSING AANVRAAG Onze KWALITEITEN (KDV) Kinderdagverblijven (BSO) Buitenschoolse opvang (VSO) Voorschoolse opvang PEUTER opvang SPORT-CRECHE-Lienden extra zorg nodig ? Algemene informatie & extra's Ons pedagogisch beleid Online regelen Werken bij Villa Kakelbont Kinderopvang foto's FAQ

Onze visie

Onze visie is geen set van regels die iedereen moet naleven. Het is ook geen verplicht stuk dat in de kast ligt of een promotiefolder met mooie woorden.
Onze visie inspireert en geeft richting aan ons vak, de kinderopvang en komt voort uit de wensen van onze klanten en mensen bij ons organisatie zijn betrokken. Daarnaast laat onze visie zien waar Villa Kakelbont Kinderopvang voor staat;

Een sfeer zoals bij u thuis

Onze vestigingen hebben een gezellige, huiselijke inrichting. Klanten omschrijven deze sfeer als 'een warme deken'.
Wij hebben geen standaard of typisch 'kinderdagverblijf meubilair'.
Bij ons heerst een gezellige sfeer door de huiselijke inrichting met o.a. een knusse zithoek met kussens in rustige, warme kleuren.

Transparantie

in onze organisatie...
Villa Kakelbont Kinderopvang is ook voor klanten een open en transparante organisatie.
Wij gaan op een informele manier met elkaar om en hechten veel waarde aan professionaliteit, eigen verantwoordelijkheid, betrokkenheid en motivatie.
Dit maakt ons uniek!

in onze werkwijze...
Daarnaast werken wij vanuit de klantvraag. Dat wil zeggen dat wij onze visie en werkwijze steeds afstemmen op de behoefte van onze klanten.
De werkwijze staat beschreven in onze pedagogische plannen die u ook op deze website kun lezen.

Mentoren

Mentoren spelen een belangrijke rol voor u en uw kind. De mentor ontvangt u tijdens de wendag en neemt alle gegevens nog een keer met u door en beantwoord al uw vragen.
De mentor volgt uw kind, registreert en verzorgt de jaarlijkse gesprekken met de ouder(s) en evt andere instanties. Wanneer noodzakelijk is de leidinggevende of de pedagogisch coach van
Villa Kakelbont Kinderopvang aanwezig bij deze gesprekken.
Jaarlijks organiseren wij oudergesprekken waarin de mentor de ontwikkelingen van uw kind bespreekt met de ouder(s) aan de hand van ons observatiemodel 'De Estafette'. De mentor treed ook op als gesprekspartner wanneer er zorgen zijn om de ontwikkeling.
Bij het verlaten of doorstromen van het kinderdagverblijf naar bijvoorbeeld de BSO is het ook de mentor die samen met de ouders een gesprekje heeft en de afgelopen periode bespreekt. De mentor houd gedurende de gehele periode een groeiboek bij wat ouders mee naar huis krijgen.

Leeftijds gerichte acitiviteiten

In elke vestiging worden verschillende leeftijdsgerichte activiteiten georganiseerd. Daar wordt extra aandacht aan besteed.
De activiteiten worden zowel in de dagverblijven als op andere lokaties gehouden.
Buitenspelen en aandacht voor de wereld om ons heen staat daarin centraal.
Van muziek tot koken, alles komt aan bod.

gezondheid en veiligheid

In de centra wordt veel aandacht geschonken aan 'welbevinden' van de kinderen, de gezondheid en veiligheid.
Hoe wij dat doen staat beschreven in de verschillende protocollen; veiligheid, gezondheid en hygiene.

Wat kunnen wij voor u doen ?

Heeft u een vraag of is er iets niet duidelijk ?
Heeft u een wens/behoefte maar ziet u dat niet op deze website ? Bel of mail ons!
Wij kijken samen met u naar de mogelijkheden !